Về trang chủ Văn hóa Danh mục "Làng nghề"

Người giữ hồn đất sét Vĩnh Long

Ông là Nguyễn Văn Buôi được mọi người thường gọi là Tư Buôi. Nguyên quán ông Tư Buôi ở làng nghề truyền thống gạch gốm đất sét Vĩnh Long, bên dòng sông Cổ Chiên thơ... Xem thêm