Về trang chủ Xã hội Danh mục "Giáo dục"

Trường làng dùng nón lá dạy học

Nằm ở làng nghề làm nón trăm tuổi, các giáo viên THCS Gia Thanh đã đưa chiếc nón vào bài giảng môn Toán, Hóa, được UNESCO vinh danh. Sáng kiến Nón lá Việt Nam của... Xem thêm