Về trang chủ Danh mục "Kinh doanh"

Chưa nên tăng giá điện

Ngành điện đang đối mặt với những khó khăn, thách thức rất lớn do giá nhiên liệu tăng đột biến và đề nghị cho phép điều chỉnh giá điện một cách kịp thời. Tuy nhiên,... Xem thêm