Về trang chủ Văn hóa Danh mục "Hồn nước"

Nhớ về đồng chí Võ Văn Kiệt

Nhớ về đồng chí Võ Văn Kiệt là nhớ về một nhân cách lớn, suốt đời hoạt động sôi nổi, không ngừng nghỉ, luôn ở tuyến đầu, về một con người của những quyết sách... Xem thêm