Về trang chủ Xã hội Danh mục "Pháp luật"

Đại úy trả nợ sau khi lên báo

Sau khi Làng Mới đưa tin đại úy Thái Khắc Chính mượn tiền không trả bị chủ nợ gửi đơn đến cơ quan, ông Chính đã chịu trả nợ nên người dân đã rút đơn... Xem thêm