Về trang chủ Chưa được phân loại Từ 1/1/2019, tạm ngừng tạm nhập-tái xuất gỗ tự nhiên từ Lào và Campuchia

Từ 1/1/2019, tạm ngừng tạm nhập-tái xuất gỗ tự nhiên từ Lào và Campuchia

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký ban hành Thông tư quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên Lào và Campuchia.

Căn cứ theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương, ngày 15/11/ 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 44/2018/TT-BCT quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên Lào và Campuchia.

Thông tư số 44/2018/TT-BCT quy định tạm ngừng hoạt động kinh doanh tạm nhập từ Lào và Campuchia để tái xuất sang nước thứ ba đối với gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên thuộc nhóm HS 44.03 và 44.07 theo Danh mục hàng hóa xuất-nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính.

Từ ngày 1/1/2019, tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên Lào và Campuchia. (Ảnh minh họa)

Quy định này áp dụng đối với: 1/Thương nhân tham gia hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ Lào và Campuchia; 2/Các cơ quan, tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ Lào và Campuchia; 3/Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ Lào và Campuchia.

Theo Bộ Công Thương, Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2019 đến hết ngày 31/12/2023, và thay thế Thông tư số 37/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ Công Thương quy định việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên Lào và Campuchia.
Đại Hữu

Hỗ trợ người dân trồng sâm Ngọc Linh để xóa nghèo bền vững

Chấm dứt hoạt động nuôi nhốt gấu lấy mật

Lâm nghiệp đô thị: Ngành học mới, thú vị và nhiều tiềm năng

Ông Tất Thành Cang: Sai phạm vụ Phước Kiển và 4 tuyến đường Thủ Thiêm

Có thể bạn quan tâm