Về trang chủ Posts tagged "TRUMP"

Bầu cử Mỹ: Ông DeSantis tăng tốc

Ông DeSantis bước vào cuộc đua của Đảng Cộng hòa muộn hơn nhiều ứng viên khác, nhưng bắt đầu “trận chiến” với nhiều tiền và sự ủng hộ hơn bất kỳ ai khác ngoại trừ... Xem thêm