Về trang chủ Chưa được phân loại Vụ Mobifone mua AVG: Yêu cầu xử lý cán bộ vi phạm tại nhiều cơ quan

Vụ Mobifone mua AVG: Yêu cầu xử lý cán bộ vi phạm tại nhiều cơ quan

Từ ngày 10-12/9/2018, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã họp kỳ 29. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, UBKT Trung ương thông báo xem xét kết quả kiểm điểm của Bộ Kế hoạch-Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh Bình Dương về trách nhiệm liên quan đến các vi phạm xảy ra đối với Dự án Tổng công ty viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của CTCP nghe nhìn Toàn Cầu (AVG).

UBKT Trung ương yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng ở các cơ quan và địa phương nêu trên chỉ đạo xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với các tập thể, cá nhân liên quan. UBKT Trung ương báo cáo Ban Bí thư chỉ đạo xem xét, xử lý đối với một số cán bộ diện Trung ương quản lý.

Trước đó, ngày 12/7, Ban Bí thư đã ra quyết định thi hành kỷ luật Ban cán sự Đảng bộ Thông tin-Truyền thông nhiệm kỳ 2011-2016 bằng hình thức cảnh cáo.

Thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần của AVG có tổng mức đầu tư 8.900 tỷ đồng, với nhiều sai phạm nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Son đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; Thiếu dân chủ trong lãnh đạo-chỉ đạo, không bàn bạc-thảo luận trong tập thể Ban cán sự đảng, trực tiếp chỉ đạo và quyết định nhiều nội dung liên quan đến Dự án không đúng quy định; Ký văn bản trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án và giao cho cấp dưới ký một số văn bản liên quan đến Dự án có nội dung trái quy định, không đúng nhiệm vụ được phân công; Thiếu chỉ đạo, kiểm tra quá trình thực hiện Dự án, để xảy ra nhiều vi phạm rất nghiêm trọng.

Ông Trương Minh Tuấn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông trong thời gian giữ cương vị Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng, cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng nhiệm kỳ 2011-2016.

Căn cứ quy định của Ban Chấp hành Trung ương quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng,và quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị đã quyết định: Thi hành kỷ luật ông Trương Minh Tuấn bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin-Truyền thông nhiệm kỳ 2016-2021.

Bộ Chính trị đề nghị Ban cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo thực hiện quy trình xử lý kỷ luật về hành chính đối với ông Trương Minh Tuấn bảo đảm đồng bộ, kịp thời với kỷ luật của Đảng theo quy định.

Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương xem xét thi hành kỷ luật nghiêm minh đối với ông Nguyễn Bắc Son theo thẩm quyền.
Theo Chinhphu-TTX-Toquoc

Có thể bạn quan tâm