Về trang chủ Chưa được phân loại TP.HCM yêu cầu công khai chi tiết danh sách các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM yêu cầu công khai chi tiết danh sách các dự án nhà ở xã hội

UBND TP.HCM vừa yêu cầu Sở Xây dựng cung cấp danh sách các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH) đang triển khai trong giai đoạn 2018-2019 và những năm tiếp theo để phổ biến công khai việc cho vay thuê, thuê mua, mua NƠXH đến các đối tượng được thụ hưởng.

Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh TP.HCM được giao đề xuất Trung ương bố trí vốn đầu tư phát triển để thực hiện cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay NƠXH.

UBND TP.HCM sẽ xem xét phân bổ nguồn vốn cho các quận huyện để triển khai thực hiện cho vay trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được Trung ương giao. Các dự án đầu tư xây dựng NƠXH do Sở Xây dựng cung cấp và nhu cầu vay vốn về NƠXH của các quận huyện.

Việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội nhằm thực hiện chủ trương bảo đảm an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và ổn định thị trường bất động sản.

Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ phát triển quỹ NƠXH tăng thêm 40 triệu m2 sàn giai đoạn 2016-2020, tức là cố gắng tạo ra 8 triệu m2 sàn nhà ở mỗi năm. Chỉ tiêu này, TP.HCM trước nay đều hoàn thành và hướng tới cho đến 2020 đạt được 19,5m2/người.

Theo Bộ Xây dựng, việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ NƠXH trong thời gian qua nhằm thực hiện chủ trương bảo đảm an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và ổn định thị trường bất động sản.

Chính phủ đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/01/2017 về đẩy mạnh phát triển NƠXH. Tuy nhiên, việc phát triển NƠXH vẫn tiến triển rất chậm với nhiều khó khăn, vướng mắc.

Nguyên nhân là do vốn ngân sách bố trí cho Ngân hàng Chính sách xã hội trong giai đoạn 2018-2020 là hơn 1.262 tỷ đồng trong tổng số 9.000 tỷ đồng, chỉ đáp ứng khoảng 13% so với yêu cầu của Ngân hàng Chính sách xã hội tại văn bản số 4177/NHCS-KHNV ngày 3/11/2016.

Tuy nhiên, việc phát triển nhà ở xã hội vẫn tiến triển rất chậm với nhiều khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là vấn đề vốn.

Riêng năm 2018 ngân hàng này chỉ được giao 500 tỷ đồng nhưng đến thời điểm này vẫn chưa được giải ngân. Theo quy định, với số vốn được giao 500 tỷ đồng thì Ngân hàng Chính sách xã hội chỉ huy động thêm được 500 tỷ đồng để thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội và chỉ cho vay đối với hộ gia đình, cá nhân.

Trong khi đó, nguồn vốn để cấp bù lãi suất cho các tổ chức tín dụng để cho vay thực hiện chính sách NƠXH thì đến nay vẫn chưa được bố trí.

Hiện tại, cũng không có nguồn vốn để tiếp tục cho vay sau khi gói tín dụng 30.000 tỷ đồng theo quy định tại Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ đã giải ngân hết vào cuối tháng 12/2016.
Theo Trithuctre-Congan-Dantri

Có thể bạn quan tâm