Về trang chủ Chưa được phân loại Tổng Bí thư làm Trưởng Tiểu ban nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng

Tổng Bí thư làm Trưởng Tiểu ban nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng

Chiều 6/10/2018, phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Trung ương thống nhất quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng.

5 tiểu ban được thành lập bao gồm: Tiểu ban Văn kiện; Tiểu ban Kinh tế – Xã hội; Tiểu ban Điều lệ Đảng; Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội.

Tại buổi họp báo chiều tối 6/10 do Văn phòng Trung ương Đảng và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, cơ quan chức năng cho biết trong 5 Tiểu ban được thành lập thì Tiểu ban Văn kiện do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Kinh tế – Xã hội do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Điều lệ Đảng do Trưởng Ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Nhân sự do Tổng Bí thư Nguyễn phú Trọng làm Trưởng Tiểu ban và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội do Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm Trưởng Tiểu ban.

Hội nghị Trung ương 8 khóa XII bế mạc sau 5 ngày làm việc (ảnh TTXVN).

Trong phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết,khi xem xét, quyết định thành lập các Tiểu ban, Ban chấp hành Trung ương đã thảo luận và thống nhất cao với Tờ trình của Bộ Chính trị.

Trung ương yêu cầu các Tiểu ban cần khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch để sớm đi vào hoạt động. Đặc biệt là Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Kinh tế – Xã hội cần tăng cường phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, tham mưu của Đảng và Nhà nước chắt lọc, kế thừa các kết quả nghiên cứu trong những năm gần đây và căn cứ vào tình hình thực tế của đất nước để đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, với Đại hội XIII của Đảng những chủ trương, chính sách tiếp tục đẩy mạnh đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc và đồng bộ hơn, tạo xung lực mới cho phát triển đất nước nhanh và bền vững, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Về những nội dung khác tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, các đồng chí Ủy viên Trung ương và các đồng chí tham dự Hội nghị đã nghiêm túc nghiên cứu, chuẩn bị, sôi nổi thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo, đề án.

Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao thông qua các nghị quyết, kết luận và quy định của Trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thành công tốt đẹp. Trong năm 2018 và nửa đầu nhiệm kỳ khóa XII, sự nghiệp phát triển đất nước đã có những chuyển biến tích cực, đáng mừng, toàn diện trên các lĩnh vực, năm sau tốt hơn năm trước.”

Tuy nhiên, chúng ta tuyệt nhiên không được chủ quan, thỏa mãn, bởi vì trước mắt chúng ta vẫn đang có rất nhiều khó khăn, thách thức, vẫn còn nhiều việc lớn, việc khó phải làm và phải làm tốt hơn nữa mới có thể thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng”, Tổng Bí thư nói.
Theo Chinhphu

Có thể bạn quan tâm