Về trang chủ Nổi bật Thủ tướng Chính phủ tham dự sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Thủ tướng Chính phủ tham dự sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024

Sự kiện “Chuyển đổi số ngành ngân hàng” năm 2024 là sự kiện lớn nhất trong năm liên quan đến chuyển đổi số của ngành Ngân hàng. Chủ đề “Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số” sẽ tiếp tục khẳng định sự quyết tâm của ngành ngân hàng trong việc triển khai hiệu quả các nhiệm vụ.

Có thể bạn quan tâm