Về trang chủ Văn hóa Thu hồi Giải Nhì cuộc thi tài năng biểu diễn múa 2020

Thu hồi Giải Nhì cuộc thi tài năng biểu diễn múa 2020

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành văn bản số 3382/QĐ-BVHTTDL về việc thu hồi giải Nhì tại Cuộc thi tài năng biểu diễn Múa 2020 đối tác phẩm “Số không” của thí sinh Thạch Hiểu Lăng.

Sau khi cuộc thi Tài năng biểu diễn múa 2020 do Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch) tổ chức bế mạc vào 17.10 với 6 giải Nhất và 14 giải Nhì. Có thông tin Tác phẩm “Số không” (biên đạo – huấn luyện: Mai Minh Anh Khoa – Lê Hải, biểu diễn Thạch Hiểu Lăng – Huỳnh Nhựt Hòa) sao chép tác phẩm “S/HE” của nước ngoài đã được thực hiện từ năm 2017.

Chứng nhận giải nhì của diễn viên múa Thạch Hiểu Lăng (Ảnh: FB nhân vật).

Ngay khi nhận được phản ánh, Ban tổ chức cuộc thi đã có buổi họp, trao đổi về vụ việc, yêu cầu nhóm tác giả và thí sinh giải trình. Theo đó, nhóm biên đạo và diễn viên thể hiện tác phẩm “Số không” đã không xin phép bản quyền tác phẩm S/HE trước khi thi.

Theo quy chế của cuộc thi, các thí sinh tham gia phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về luật bản quyền tác phẩm đối với tác phẩm dự thi và chấp hành đúng các quy định của pháp luật về hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

Vì vậy, thí sinh Thạch Hiểu Lăng có trách nhiệm hoàn trả giấy chứng nhận giải thưởng (giải Nhì), cúp và tiền thưởng (5 triệu đồng) cho Ban tổ chức cuộc thi. Đồng thời, nhóm thí sinh cũng đã gửi lời xin lỗi tới công ty Dance Company – nắm giữ bản quyền tác phẩm S/HE.

Hồng Thắm (Theo TTV24)

Có thể bạn quan tâm