Về trang chủ Chưa được phân loại Tập đoàn Sao Mai-ASM: Kết quả kinh doanh tăng đột biến, gấp 20 lần so với cùng kỳ

Tập đoàn Sao Mai-ASM: Kết quả kinh doanh tăng đột biến, gấp 20 lần so với cùng kỳ

CTCP tập đoàn Sào Mai (Sao Mai Group -mã chứng khoán ASM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 đã soát xét kèm bản giải trình.

Theo đó, chỉ tiêu về doanh thu không có biến động so với số liệu công ty tự lập, đạt 2.717 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ nhờ ghi nhận tăng doanh thu cá xuất khẩu trong quý 2. Phần doanh thu tăng này chủ yếu nhờ doanh thu hợp nhất từ Công ty IDI.

Doanh thu tài chính sau soát xét được điều chỉnh giảm hơn 273,5 tỷ đồng, còn 253,7 tỷ đồng, tương ứng giảm hơn một nửa so với số liệu công ty tự lập. Trong khi đó khoản thu nhập khác lại được điều chỉnh tăng từ 159,4 tỷ đồng lên gần 445 tỷ đồng, tương ứng giá trị tăng hơn 285,5 tỷ đồng.

Nguyên nhân, do công ty điều chỉnh khoản mục đánh giá lại giá trị hợp lý Công ty IDI từ doanh thu tài chính sang thu nhập khác và lãi bán các khoản đầu tư từ lợi thế thương mại của công ty Phú Hùng.

Một dự án do Sao Mai Group -ASM đầu tư.

Ngoài ra, khoản chi phí khác được điều chỉnh giảm gần 52 tỷ đồng, xuống còn hơn 1,4 tỷ đồng do công ty trình bày lại khoản thanh lý tài sản Công ty Du lịch An Giang theo giá trị thuần. Do vậy chi phí thuế TNDN hoãn lại cũng được điều chỉnh giảm hơn một nửa do tính lại thuế TNDN của Công ty Du lịch An Giang.

Những điều chỉnh trên dẫn đến lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm 2018 được điều chỉnh tăng 62,2 tỷ đồng sau soát xét, lên mức 926,2 tỷ đồng, tương ứng mức điều chỉnh tăng 6,7%. Trong đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát cũng được điều chỉnh tăng hơn 67 tỷ đồng, lên 74,3 tỷ đồng.

Trích báo cáo tài chính của Sao Mai Group-ASM.

Như vậy sau soát xét LNST của Sao Mai Group đạt 926,2 tỷ đồng, tăng đột biến gần 20 lần so với cùng kỳ, nâng tổng LNST chưa phân phối đến cuối kỳ lên gần 1.075 tỷ đồng. Đây cũng là mức lợi nhuận tăng trưởng đột biến của Công ty trong nhiều năm qua.
Theo Cafef-Trithuctre-Dautuchungkhoan

Có thể bạn quan tâm