Về trang chủ Posts tagged "TỈNH QUẢNG NINH"

Dự án FDI tỉ USD sẽ trở lại

Hết 6 tháng đầu năm, tuy tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào VN giảm nhẹ, song vốn giải ngân cũng đã tăng trở lại sau 5 tháng giảm liên tục… Với những diễn... Xem thêm