Về trang chủ Posts tagged "Lễ cúng giọt nước"

Lễ cúng giọt nước của người Jrai

Với cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số Jrai ở Tây Nguyên, nước là mạch nguồn của sự sống, sinh trưởng và phát triển. Vì thế, hàng năm, người Jrai luôn tổ chức Lễ... Xem thêm