Về trang chủ Posts tagged "Hiệp hội Thép Việt Nam"

Thế gọng kìm của ngành thép

Ngành thép đối mặt áp lực chi phí điện, than cùng tăng, trong khi nhu cầu tiêu thụ và giá bán dự kiến tiếp tục giảm. Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp thép... Xem thêm