Về trang chủ Posts tagged "ĐIỆN TÁI TẠO"

Làm gì để có đủ điện?

Thêm 9 dự án năng lượng tái tạo được phát lên lưới, điện tiết kiệm cũng tăng mạnh… nhưng nguy cơ thiếu điện vẫn đang đe dọa, đặc biệt với các tỉnh phía bắc. Giảm... Xem thêm