Về trang chủ Xã hội Pháp luật Sở LĐ-TB&XH TP HCM cấp nhiều giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề trái quy định

Sở LĐ-TB&XH TP HCM cấp nhiều giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề trái quy định

Ngoài những vi phạm về quản lý, sử dụng tài chính và có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn xảy ra tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM, Thanh tra TP HCM còn phát hiện nhiều sai phạm của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) liên quan tới trung tâm này.

Sở LĐ-TB&XH TP HCM cấp nhiều giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề trái quy định cho Trung tâm Dịch vụ việc làm. Ảnh: Chu Tuấn
Cấp nhiều GCN trái quy định pháp luật

Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở LĐ-TB&XH.

Qua kiểm tra, xác minh việc cấp giấy chứng nhận (GCN) đăng ký hoạt động dạy nghề và giáo dục nghề nghiệp cho Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM (viết tắt là Trung tâm), Thanh tra TP cho biết, Trung tâm được Sở LĐ-TB&XH cấp các GCN đăng ký hoạt động dạy nghề/hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho 6 nghề trình độ sơ cấp và 5 nghề đào tạo thường xuyên.

Qua thanh tra nhận thấy, tính đến thời điểm cuối năm 2020, Trung tâm chưa đủ điều kiện để được cấp GCN đăng ký hoạt động dạy nghề/GCN đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp các nghề trình độ sơ cấp theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 6 của Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2011 của Bộ LĐ-TB&XH về đăng ký hoạt động dạy nghề, hiện nay được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 14, Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (còn hiệu lực)…

Tính đến thời điểm cuối năm 2020, Trung tâm chưa đủ điều kiện tổ chức đào tạo thường xuyên được quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 6 của Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐ-TB&XH quy định về đào tạo thường xuyên, vì: Trung tâm không hoạt động tổ chức sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, ngành, nghề đã tổ chức mở lớp đào tạo nghề; chương trình đào tạo nghề “Tiếng Hàn trong giao tiếp”, “Thiết kế đồ họa”, “Tin học ứng dụng”, “Nghiệp vụ bán hàng” chưa có các yếu tố “điều kiện hoàn thành lớp học”, “thang điểm đánh giá”; chương trình đào tạo nghề “Tiếng Anh giao tiếp trong bán hàng” chưa đủ yếu tố “điều kiện hoàn thành lớp học” theo quy định về xây dựng hoặc lựa chọn, phê duyệt chương trình đào tạo thường xuyên tại điểm d, đ, e khoản 1 Điều 4 của Thông tư 43/2015/TT-BLĐTB&XH quy định về đào tạo thường xuyên.

Chương trình đào tạo nghề “Tin học ứng dụng” có thời gian đào tạo là 72 giờ, “Nghiệp vụ bán hàng” có thời gian đào tạo là 50 giờ, là không đủ thời gian đào tạo từ 100 giờ đến dưới 300 giờ của chương trình đào tạo dưới 3 tháng theo quy định tại khoản 7 Điều 3 của Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH…

Thanh tra TP HCM khẳng định, việc Sở LĐ-TB&XH cấp 8 GCN đăng ký hoạt động dạy nghề/đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho Trung tâm là chưa đúng quy định của pháp luật… Hiện nay, trừ GCN đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 39 ngày 14/8/2019 đối với nghề “Đào tạo Lái xe hạng B1, B2” trình độ sơ cấp thì Sở LĐ-TB&XH đã có Quyết định số 3308 ngày 29/1/2021 về thu hồi các GCN đăng ký của các nghề nêu trên.

Chậm trễ trong thực hiện kết luận thanh tra

Ngày 7/11/2019, Thanh tra Sở LĐ-TB&XH đã ban hành Kết luận thanh tra số 597/KL-TTS-PCTN nhưng đến tháng 1/2022, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH chưa ban hành văn bản chỉ đạo việc thực hiện kết luận. Trung tâm chưa tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị, là thực hiện không đúng quy định tại Điều 40 Luật Thanh tra năm 2010, Điều 4 Nghị định số 33/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra.

Bên cạnh đó, Thanh tra TP cũng chỉ ra, ngày 6/11/2019, Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH có Kết luận số 554/KL-TTr về thanh tra việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp tại TP HCM, trong đó có kết luận về việc Sở LĐ-TB&XH cấp GCN đăng ký hoạt động gGiáo dục nghề nghiệp đối với đào tạo nghề thường xuyên dưới 3 tháng cho một số tổ chức là chưa đúng quy định tại Điều 14 của Nghị định số 143/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đào tạo thường xuyên và kiến nghị thu hồi các GCN đã cấp.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH còn kiến nghị Giám đốc Sở LĐ-TB&XH hàng năm tổ chức rà soát tổng thể các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề, đội ngũ giáo viên, nội dung chương trình, giáo trình đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được cấp GCN đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp để kịp thời chấn chỉnh các cơ sở giáo dục nghề nghiệp bổ sung các điều kiện đảm bảo đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo đúng quy định tại Nghị định số 143/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Tuy nhiên, đến nay Sở LĐ-TB&XH chưa thực hiện.

Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm

Trước những sai phạm nêu trên, Thanh tra TP HCM kiến nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo Trung tâm tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm, đề ra hướng khắc phục về các vi phạm, thiếu sót đối với các tập thể và cá nhân có liên quan… Chấn chỉnh, chấm dứt ngay các thiếu sót trong việc quản lý, sử dụng tài chính…

Bên cạnh đó, xây dựng phương án di dời khỏi địa chỉ 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, quận Bình Thạnh khi thực hiện dự án theo chỉ đạo của UBND TP và Giám đốc Sở LĐ-TB&XH.

Thực hiện đầy đủ Kết luận thanh tra số 597/KL-TTS-PCTN của Thanh tra Sở LĐ-TB&XH ngay khi nhận được văn bản chỉ đạo xử lý. Tiếp tục khẩn trương thu hồi đủ số tiền đã chi hỗ trợ cho cá nhân Sở LĐ-TB&XH có liên quan trong việc giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp chưa đúng quy định…

Đối với Sở LĐ-TB&XH, Thanh tra TP cũng kiến nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo đơn vị này tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tập thể và cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý về các vi phạm, thiếu sót đã nêu tại kết luận thanh tra này…

Ban hành thông báo xử lý, chỉ đạo thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra số 597/KL-TTS-PCTN của Thanh tra Sở LĐ-TB&XH; rà soát, khẩn trương thực hiện nghiêm túc Kết luận số 554/KL-TTr của Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH; rà soát việc cấp GCN đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 39/BS2/GCNĐKBS-SLĐTBXH cho Trung tâm để xử lý theo đúng quy định…

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Theo Báo Thanh Tra

Có thể bạn quan tâm

Máy đóng gói bao bì tự động An Thành Camera nội soi công nghiệp Máy nội soi công nghiệp