Về trang chủ Kinh doanh Bất động sản Sagri: Xử lý kỷ luật chưa đúng, TP.HCM thành lập Hội đồng kỷ luật mới để xem xét sai phạm

Sagri: Xử lý kỷ luật chưa đúng, TP.HCM thành lập Hội đồng kỷ luật mới để xem xét sai phạm

Tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế-xã hội TP.HCM 9 tháng đầu năm 2018, khi được nhiều phóng viên đặt câu hỏi về hàng loạt sai phạm liên quan đến đất đai tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn-Sagri, ông Hoan cho biết: UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo thành lập hội đồng kỷ luật để xem xét kỷ luật lãnh đạo Sagri vì những sai phạm lớn theo kết luận của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Hàng loạt sai phạm trong quản lý đất đai, tài chính
Theo Nhipsongkinhte, Tổng Kiểm toán nhà nước đã có thông báo kết quả kiểm toán chỉ ra các sai phạm nghiêm trọng đối với Sagri. Cụ thể, Sagri có nhiều sai phạm liên quan đến sử dụng đất của Sagri và các doanh nghiệp thành viên.

Đó là, Công ty TNHH MTV Bò sữa TP.HCM và Công ty TNHH MTV Cây trồng TP.HCM đã giao khoán đất sản xuất cho một số hộ gia đình và cá nhân có địa chỉ cư trú ngoài địa bàn có đất giao khoán, giao khoán vượt hạn mức quy định.

Tại Sagri, Công ty TNHH MTV Bò sữa TP.HCM và Công ty TNHH MTV Cây trồng TP.HCM còn một số diện tích đất cho mượn, tranh chấp, lấn chiếm, chưa được thu hồi. KTNN cũng chỉ rõ, Sagri và Công ty TNHH MTV Cây trồng TP.HCM cho thuê lại hơn 5,4ha đất không đúng quy định.

Sagri và các công ty thành viên đã phạm nhiều lỗi trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Nông Lâm Hải sản (100% vốn của Sagri) được xác định đã ký 10 hợp đồng góp vốn thành lập các pháp nhân mới để đầu tư trên 24 khu đất, có diện tích hơn 1.919ha.

Trong số 1.919ha này, Sagri đã bàn giao 140ha đất và tài sản trên đất của Công ty TNHH MTV Bò sữa TP.HCM cho Công ty TNHH Nông nghiệp Trung Thủy Sagri, bàn giao cho Công ty TNHH Nông nghiệp Vineco Sagri hơn 452ha, khi chưa có văn bản chấp thuận của UBND TP.HCM, chưa có quyết định thu hồi và giao đất của cơ quan có thẩm quyền.

Điều này trái với quy định tại Quyết định 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 5039/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 của UBND TP về việc công nhận quyền sử dụng đất với Công ty TNHH MTV Bò sữa TP.HCM.

Theo Saigondautu, trong số 10 hợp đồng hợp tác thì có 2 hợp đồng có ngành nghề kinh doanh bất động sản, là ngành nghề phải thoái vốn theo Quyết định 929/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thuộc lĩnh vực không được phép đầu tư theo Nghị định 91/2005/NĐ-CP của Chính phủ; 6 hợp đồng đã thông báo dừng hợp tác nhưng chưa thanh lý hợp đồng.

Ngoài ra, Sagri còn ký 7 hợp đồng hợp tác (chưa lập pháp nhân mới) với 4 đơn vị để hợp tác kinh doanh trên 7 cơ sở nhà đất có tổng diện tích hơn 114ha.

Việc kỷ luật chưa đúng, chưa chính xác so với mức sai phạm của ông Lê Tấn Hùng -Tổng Giám đốc SAGRI, nên UBND TP.HCM đã chỉ đạo thành lập lại hội đồng kỷ luật mới để xem xét lại hình thức kỷ luật.

Trong đó, Sagri có 6 hợp đồng hợp tác thực hiện theo phương thức việc tổ chức kinh doanh trên khu đất hoàn toàn do các đối tác toàn quyền quyết định. Bù lại, Sagri được hưởng một khoản lợi nhuận cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh trên khu đất. Thực chất của hợp đồng hợp tác là Sagri cho thuê lại đất, trái quy định và không có văn bản chấp thuận chủ trương của UBND TP.HCM.

Hội đồng kỷ luật làm việc không đúng
Ông Võ Văn Hoan, thông tin thêm, sai phạm trên đã xảy ra ở 2 nhiệm kỳ trước đây, còn quản lý điều hành Tổng công ty trách nhiệm thuộc về Tổng giám đốc Lê Tấn Hùng. Sai phạm trong điều hành đúng như báo chí đã nêu, đơn vị đã khắc phục. TP.HCM vừa thực hiện kiểm điểm Tổng giám đốc. Hội đồng kỷ luật đã đưa ra hình thức kỷ luật khiển trách.

Tuy nhiên, theo ông Hoan, UBND TP.HCM nhận thấy mức xử lý kỷ luật đó chưa đúng, chưa chính xác với mức sai phạm của ông Lê Tấn Hùng (Tổng Giám đốc SAGRI) nên UBND TP.HCM có chỉ đạo thành lập lại hội đồng kỷ luật mới để xem xét lại hình thức kỷ luật. Hiện đang chờ hội đồng kỷ luật mới xem xét, khi nào có kết quả, UBND TP.HCM sẽ thông báo rộng rãi.
Ngọc Chămpa (tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm