Vừa qua, tại ĐHCĐ thường niên năm 2024, ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Corp) chia sẻ, hiện tại là thời điểm đầu tư khu công nghiệp sinh thái, nếu không “sẽ bị lạc hậu”.