Về trang chủ Xã hội Tin tức Lương công chức, viên chức từ 1/7: Thấp nhất 3,1 triệu, cao nhất 23,4 triệu đồng

Lương công chức, viên chức từ 1/7: Thấp nhất 3,1 triệu, cao nhất 23,4 triệu đồng

Từ 1/7, lương công chức, viên chức thấp nhất 3,1 triệu đồng/tháng, cao nhất là chuyên gia cao cấp bậc 3 với 23,4 triệu đồng/tháng.

Tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 7 hôm 29/6, Quốc hội thông qua nghị quyết đồng ý với đề xuất của Chính phủ tăng lương cơ sở 30% từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng, từ 1/7.

Theo đó, lương cứng của công chức, viên chức được tính bằng công thức: Lương = Hệ số x Mức lương cơ sở (2,34 triệu đồng).

Như vậy, chuyên gia cao cấp bậc 3 sẽ có mức lương cao nhất 23,4 triệu đồng/tháng (hệ số 10), cao hơn mức hiện hành 5,4 triệu đồng/tháng.

Ở nhóm cán bộ, công chức, mức lương cao nhất là 18,72 triệu đồng/tháng (hệ số 8), cao hơn mức hiện hành 4,32 triệu đồng/tháng, áp dụng cho công chức loại A3 nhóm 1 (A3.1) bậc 6 như: Chuyên viên cao cấp, thanh tra viên cao cấp, kiểm soát viên cao cấp thuế, kiểm toán viên cao cấp, kiểm soát viên cao cấp ngân hàng, kiểm tra viên cao cấp hải quan, thẩm kế viên cao cấp, kiểm soát viên cao cấp thị trường.

Công chức có mức lương thấp nhất là 3,159 triệu đồng/tháng, áp dụng cho ngạch kế toán viên sơ cấp.

Còn nhóm viên chức có mức lương cao nhất là 18,72 triệu đồng/tháng (hệ số 8), cao hơn mức hiện hành 4,32 triệu đồng/tháng, áp dụng cho viên chức loại A3 nhóm 1 (A3.1) bậc 6 như: Kỹ sư cao cấp, kiến trúc sư cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, dự báo viên cao cấp, định chuẩn viên cao cấp, giám định viên cao cấp, dược sĩ cao cấp, bác sĩ cao cấp, giáo sư – giảng viên cao cấp, họa sĩ cao cấp, huấn luyện viên cao cấp, đạo diễn cao cấp, biên tập – biên kịch – biên dịch viên cao cấp, phóng viên – bình luận viên cao cấp.

Viên chức có mức lương thấp nhất là 3,51 triệu đồng/tháng, áp dụng cho viên chức ngạch y công.

Bảng lương của cán bộ, công chức từ 1/7 như sau: 

Theo VTC NEWS

Có thể bạn quan tâm