Về trang chủ Chưa được phân loại Giá trị hợp đồng của 3 dự án BT giảm 61% sau kiểm toán

Giá trị hợp đồng của 3 dự án BT giảm 61% sau kiểm toán

Giá trị hợp đồng BT của 3 dự án sau kiểm toán là trên 1.727 tỷ đồng, giảm đến 61% so với giá trị hợp đồng BT ban đầu.

“Báo cáo của Tổng Kiểm toán Nhà nước về công tác năm 2018 của Kiểm toán Nhà nước” có đánh giá việc thực hiện một số hợp đồng BT (xây dựng-chuyển giao) thanh toán bằng quyền sử dụng đất trên địa bàn TP.Hà Nội.

Qua kiểm toán, cơ quan chức năng đã kiến nghị xử lý tài chính 1.393 tỷ đồng, đồng thời chỉ rõ nhiều hạn chế, bất cập và sai sót qua thực hiện các hợp đồng BT.

Những sai sót trong các dự án BT làm thất thoát lớn nguồn ngân sách. (Ảnh minh họa)

Theo đó, chỉ có 1/12 dự án trong giai đoạn năm 2013-2017 thực hiện đấu thầu, còn lại 11/12 dự án thực hiện theo hình thức chỉ định thầu. Điều này theo đánh giá làm giảm tính cạnh tranh trong thực hiện dự án.

Ngoài ra, các vấn đề được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra như: Cơ chế giao đất ở dự án đối ứng của dự án BT thực hiện chưa có sự thống nhất, việc triển khai thực hiện các dự án còn nhiều thay đổi về quy hoạch chi tiết, giá đất không sát với giá thị trường, khu đất đối trừ được giao chỉ định trái Luật Đất đai…. Những vấn đề trên tiềm ẩn nguy cơ có thể dẫn đến lãng phí nguồn ngân sách Nhà nước.

“Qua kiểm toán chọn mẫu 3 dự án BT để thực hiện xác định lại giá trị của hợp đồng BT, giá trị hợp đồng BT của 3 dự án sau kiểm toán là 1.727,3 tỷ đồng, giảm đến 61% giá trị hợp đồng BT ban đầu (1.727,3 tỷ đồng/4.421,1 tỷ đồng)” -Trích báo cáo.
Theo MSN-Vietnamplus

Biệt thự ca sĩ Mỹ Linh: Phớt lờ kết luận của Thanh tra Chính phủ

Có thể bạn quan tâm