Về trang chủ Chưa được phân loại Đại Thiên Lộc-DTL: Chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 50%

Đại Thiên Lộc-DTL: Chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 50%

Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc (mã DTL) có Báo cáo lên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM về kế hoạch phát hành 30,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50%, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 303 tỷ đồng.

Theo DTL, nguồn vốn phát hành sẽ được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2016, năm 2017, thời gian dự kiến thực hiện trong tháng 10/2018, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Với phương án trên, sau đợt phát hành tăng cổ phiếu này, vốn điều lệ của DTL sẽ được nâng từ 614 tỷ đồnglên trên 917 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của Công ty Đại Thiên Lộc, mã chứng khoán: DTL. Công ty này sẽ chia cổ tức 50% bằng cổ phiếu.

Báo cáo tài chính năm 2017, DTL đạt lợi nhuận sau thuế trên 201 tỷ đồng. Tính sáu tháng đầu năm 2018, Công ty đạt lợi nhuận sau thuế 59,7 tỷ đồng.

Công ty Đại Thiên Lộc kinh doanh chính trong các lĩnh vực rèn, dập, ép và cán luyện kim loại, sản xuất tôn lợp và thép cán….

Phiên giao dịch ngày 25/9/2018, cổ phiếu DTL được giao dịch với mức giá 44.800 đồng/cổ phiếu.
Theo Dautuchungkhoan-Vietnam+

Có thể bạn quan tâm