Về trang chủ Kinh doanh Bất động sản Có hợp đồng mua nhà mới được vay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng

Có hợp đồng mua nhà mới được vay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng

Theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, cá nhân mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân phải có hợp đồng mua nhà ở xã hội với chủ đầu tư mới được vay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng vừa có công văn hướng dẫn việc xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư theo chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng.

nha-o-xa-hoi-120.000-ty-dong.jpg
Ảnh minh họa.

Theo đó, một trong những nội dung chú ý là ngoài việc đảm bảo các điều kiện, tiêu chí theo quy định pháp luật về tín dụng do Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn, đối tượng được vay chương trình này đồng thời phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chí do Bộ Xây dựng quy định. 

Cụ thể, đối với đối tượng là cá nhân mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân phải có hợp đồng mua nhà ở xã hội với chủ đầu tư theo quy định pháp luật về nhà ở.

Đối với đối tượng được bố trí tái định cư trong dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũng phải có hợp đồng mua nhà ở, công trình xây dựng bố trí tái định cư theo quy định pháp luật về nhà ở.

Đối với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, công văn nêu rõ phải được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo quy định pháp luật; đã có quyết định giao đất hoặc có quyền sử dụng đất và đã hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng; đã được cấp phép xây dựng hoặc được miễn cấp phép theo quy định pháp luật về xây dựng.

Đối với dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư đã có chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước; các thông tin khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Bộ Xây dựng ủy quyền cho UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm xem xét, kiểm tra các thủ tục pháp lý, lập danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư để công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh để các ngân hàng có cơ sở áp dụng cho vay, đồng thời gửi văn bản đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Xây dựng để theo dõi, tổng hợp.

Theo Báo Công Lý

 

Có thể bạn quan tâm