Về trang chủ Chưa được phân loại Bỏ quy định xin cấp Giấy phép nhập khẩu tự động xe máy 175cm3 trở lên

Bỏ quy định xin cấp Giấy phép nhập khẩu tự động xe máy 175cm3 trở lên

Thương nhân nhập khẩu xe gắn máy từ 175cm3 trở lên chỉ cần làm thủ tục nhập khẩu tại cơ quan hải quan theo quy định hiện hành.

Bộ trưởng Bộ Công Thương mới ký ban hành Thông tư số 27/2018/TT-BCT về việc bãi bỏ quy định cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên. Thông tư có hiệu lực từ ngày 5/11/2018.

Theo Thông tư, thương nhân nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn từ 175cm3 trở lên không phải đăng ký cấp Giấy phép nhập khẩu tự động tại Bộ Công Thương, chỉ cần làm thủ tục nhập khẩu tại cơ quan hải quan theo quy định hiện hành.

Từ ngày 5/11/2018, thương nhân nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn từ 175cm3 trở lên không phải đăng ký cấp Giấy phép nhập khẩu tự động tại Bộ Công Thương

Từ năm 2014, xe máy phân khối lớn từ 175cm3 trở lên là một trong những nhóm hàng đầu tiên được Bộ Công Thương áp dụng quy trình cấp giấy phép tự động trực tuyến cấp độ 4, thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin một cửa Quốc gia, giảm tối đa thời gian đi lại, chờ đợi và các chi phí giấy tờ hành chính cho doanh nghiệp.

Trước đó, tháng 8/2017, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 14/2017/TT-BCT bãi bỏ quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép. Như vậy, cùng với việc ban hành Thông tư số 27/2018/TT-BCT, Bộ Công Thương không còn áp dụng giấy phép tự động đối bất kỳ hàng hóa xuất nhập khẩu nào.

Việc bãi bỏ hoàn toàn thủ cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe gắn máy phân khối lớn từ 175cm3 trở lên là một nỗ lực tiếp theo của Bộ Công Thương trong hoạt động cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp./.
Theo Congthuong-VOV

Có thể bạn quan tâm