Về trang chủ Kinh doanh Bất động sản Phú Yên cần hơn 77.300 tỷ đồng để phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025

Phú Yên cần hơn 77.300 tỷ đồng để phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025

Trong giai đoạn 2021-2025, tổng số dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Phú Yên sẽ là 559 dự án. Để thực hiện, cần sử dụng khoảng 796,09ha đất, với nguồn vốn hơn 77.300 tỷ đồng…

UBND tỉnh Phú Yên cho biết, nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển nhà ở theo nghị quyết của HĐND tỉnh và quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt chương trình phát triển nhà ở tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030, UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch để triển khai thực hiện giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, tổng số dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 sẽ là 559 dự án, bao gồm: nhà ở thương mại, khu đô thị, khu nhà ở khép kín, khu dân cư; nhà ở xã hội; nhà ở tái định cư… Để thực hiện, diện tích đất cần sử dụng khoảng 796,09ha. Trong đó, diện tích đất cho phát triển nhà ở thương mại là 424,59ha, diện tích đất phát triển nhà ở xã hội 53,13ha, diện tích đất phát triển nhà ở tái định cư 24,27ha, diện tích đất nhà ở dân tự xây 294,09ha, với tổng nguồn vốn hơn 77.300 tỷ đồng.

Trong kế hoạch phê duyệt thì khu vực đô thị, phát triển nhà ở dưới hình thức xây mới và cải tạo khu đô thị, khu nhà ở đồng bộ kết cấu hạ tầng; khu vực nông thôn, phát triển nhà ở theo phương thức đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ, sau đó chuyển quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình tự xây dựng nhà ở.

Việc phát triển nhà ở với các hình thức: thương mại, xã hội, công vụ, tái định cư, do người dân tự xây. Trong đó, nhà ở xã hội bố trí quỹ đất, lập danh mục và kêu gọi thực hiện đầu tư. Đối với người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ có khó khăn về nhà ở, hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo mức phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của đất nước giai đoạn 2021 – 2025.

Ngoài ra, với hộ nghèo khu vực nông thôn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi có khó khăn về nhà ở, hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hướng: hỗ trợ từ ngân sách trung ương; các địa phương hỗ trợ thêm từ các nguồn xã hội hóa và lồng ghép việc hỗ trợ từ các nguồn vốn hợp pháp khác; tăng chất lượng và tăng diện tích tối thiểu của ngôi nhà được hỗ trợ xây dựng phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của tỉnh.

Còn các hộ có nhà ở trong vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu, hỗ trợ theo hướng cho vay ưu đãi để xây mới, cải tạo, sửa chữa nâng cao chất lượng căn nhà, tăng khả năng chống chịu của nhà ở; tại một số khu vực nguy hiểm, thực hiện hỗ trợ xây dựng hạ tầng khu tái định cư ở khu vực an toàn, từ nguồn ngân sách nhà nước.

Theo Tạp Chí Kinh Tế VN

Có thể bạn quan tâm

Máy đóng gói bao bì tự động An Thành Camera nội soi công nghiệp Máy nội soi công nghiệp