Về trang chủ Công nghệ Công nghệ Hết năm 2020, Bình Phước xây dựng hoàn thành chính quyền điện tử

Hết năm 2020, Bình Phước xây dựng hoàn thành chính quyền điện tử

Mới đây UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành kế hoạch về xây dựng khung kiến trúc chính quyền điện tử với mục đích xây dựng chính phủ điện tử triển khai tại tỉnh này.

Kế hoạch này nhằm tăng cường khả năng kết nối, chia sẻ hạ tầng thông tin giữa các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương, từ cấp tỉnh đến cấp xã phường, thị trấn với mục đích phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên tất cả lĩnh vực.

Bình Phước xác định việc xây dựng chính quyền điện tử phải gắn với xây dựng các trung tâm hành chính công, cải cách hành chính và dần tiến tới xây dựng trung tâm dịch vụ hành chính công hiện đại của tỉnh. Đây là cơ sở cho việc triển khai các ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị nhà nước nhằm đảm bảo tính đồng bộ, liên thông và chia sẻ bốn cấp được thông suốt, thuận lợi và hiệu quả. Đồng thời xây dựng và quy hoạch thống nhất ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh, đảm bảo và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm phát biểu tại cuộc họp cải cách thủ tục hành chính, công nghệ thông tin, chính quyền điện tử tỉnh Bình Phước cuối tháng 7-2018.

Tại cuộc họp cải cách thủ tục hành chính, công nghệ thông tin, chính quyền điện tử tỉnh Bình Phước cuối tháng 7-2018, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm cho hay: “Đến hết năm 2020, tỉnh Bình Phước xây dựng xong chính quyền điện tử”.

Theo đó, Ban Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thực hiện có thể phân kỳ từ nay đến năm 2020 thành nhiều giai đoạn, hoàn thành việc kết nối liên thông phần mềm giữa các cơ quan Đảng với cơ quan nhà nước và các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã; trung tâm hành chính công của tỉnh kết nối tới UBND các huyện, thị xã đạt 100% và kết nối tới UBND xã, phường, thị trấn đạt 50%.

Cùng đó tiếp tục cắt giảm 30% chi phí thời gian thực hiện TTHC; nâng cấp dịch vụ công tại trung tâm hành chính công của tỉnh đạt mức độ 4.
Theo Cafef-Pháp luật TP.HCM

Có thể bạn quan tâm