Phim Thiên đường: Nhà sản xuất biến mất, thiên đường tan mây khói

Nhà sản xuất dự án phim “Thiên đường” nợ tiền, trì hoãn và đình trệ tiến độ phim hợp tác Việt – Hàn vì vấn đề vốn. Nhà sản xuất nợ tiền, ekip tự giải tán Một số thành viên đoàn phim Thiên Đường đã cho biết gần đây nhà sản xuất Nguyễn Hoàng Hạnh … Đọc tiếp Phim Thiên đường: Nhà sản xuất biến mất, thiên đường tan mây khói