Không ăn thịt chó-mèo: GS.Hoàng Chương nói văn minh, GS Trần Lâm Biền cho rằng con nào cũng như nhau

Mới đây, UBND TP.Hà Nội đã có văn bản về quản lý việc nuôi, giết mổ, kinh doanh và sử dụng thịt chó, mèo. Theo đó, thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy mạnh phòng bệnh dại, tuyên truyền để người dân nhận thức được và từ bỏ thói quen ăn thịt … Đọc tiếp Không ăn thịt chó-mèo: GS.Hoàng Chương nói văn minh, GS Trần Lâm Biền cho rằng con nào cũng như nhau