Chung cư La Bonita: Chiếm phần sở hữu chung tầng thượng làm nơi ở-thờ tự, chủ đầu tư Nam Thị bị xử phạt

Không xin phép, Công ty Nam Thị tự ý xây phòng ở-thờ tự trên tầng thượng cao ốc La Bonita để làm của riêng, cư dân mất phần không gian sở hữu chung, cơ quan chức năng yêu cầu tháo dỡ. Ngày 7/9/2018, Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM đã ra Quyết định số 1525/QĐ-XPVPHC, … Đọc tiếp Chung cư La Bonita: Chiếm phần sở hữu chung tầng thượng làm nơi ở-thờ tự, chủ đầu tư Nam Thị bị xử phạt