Bài bạc: Chất gây nghiện thu hút thiêu thân, không dễ tỉnh ngộ

Cờ bạc như chất gây nghiện, hành vi lặp lại khiến người ta phụ thuộc… Càng thua, càng chơi như con thiêu thân, gia đình ly tán, gia sản lụn bại họ vẫn không thể tỉnh ngộ. Có người là chủ doanh nghiệp, có người không học hành đến nơi đến chốn, có người lương … Đọc tiếp Bài bạc: Chất gây nghiện thu hút thiêu thân, không dễ tỉnh ngộ