Akari City, The Pagasuite 2, Centa Park: Vẽ hoành tráng, thu tiền khách hàng xong đắp chiếu

Akari City – Nam Long Tháng 4/2018, CTCP đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) đã ký hợp tác với hai nhà đầu tư hàng đầu Nhật Bản là Hankyu Hanshin Properties Corp và Nishi Nippon Railroad để triển khai dự án Thành phố Ánh sáng Akari City. Theo đó, hai nhà đầu tư Nhật Bản … Đọc tiếp Akari City, The Pagasuite 2, Centa Park: Vẽ hoành tráng, thu tiền khách hàng xong đắp chiếu