Xuất khẩu nông sản 2019: Tiếp tục chinh phục đỉnh cao mới 43 tỷ USD

Năm 2019, ngành nông nghiệp Việt Nam phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu trên 43 tỉ USD, tăng trưởng GDP của ngành đạt trên 3%. 2018 với nhiều con số ấn tượng Tại hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp đầu năm 2019, báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn … Đọc tiếp Xuất khẩu nông sản 2019: Tiếp tục chinh phục đỉnh cao mới 43 tỷ USD