Vụ 3.000 buồng chuối chín non: Chỉ có những người cùng nghề mới biết cách phá này?

Tính theo giá thị trường ở thời điểm hiện tại, ước tính gia đình trồng chuối thiệt hại khoảng 500 triệu đồng, còn nếu vào dịp Tết thì giá trị của số chuối bị hủy hoại trên có thể gấp đôi, tức khoảng 1 tỷ đồng. Theo Tuoitre, sáng 22.11.2018, khi ra thăm nom vườn … Đọc tiếp Vụ 3.000 buồng chuối chín non: Chỉ có những người cùng nghề mới biết cách phá này?