Trung Quốc: Ngân hàng trung ương hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc

Ngày 4/1/2019, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC -Ngân hàng trung ương Trung Quốc) đã hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) đối với các ngân hàng – lần thứ năm kể từ năm 2018. Biện pháp hỗ trợ trên được đưa ra trong bối cảnh có nhiều quan ngại về “sức khỏe” … Đọc tiếp Trung Quốc: Ngân hàng trung ương hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc