Trần Văn Hào: Giành học bổng Hoa Kỳ hơn 5 tỷ đồng từ bài luận về đồng xu hào mất giá

Đáp lại yêu cầu bài luận từ Đại học Mỹ, Trần Văn Hào đã khiến hội đồng tuyển sinh ấn tượng cấp học bổng khi viết về đồng hào và sự liên kết đặc biệt của nó đến cái tên, con người và sự trưởng thành của em. Không chỉ bứt phá về đích với … Đọc tiếp Trần Văn Hào: Giành học bổng Hoa Kỳ hơn 5 tỷ đồng từ bài luận về đồng xu hào mất giá