Tiền ảo Bitcoin: Một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng có thể làm sụp đổ toàn bộ hệ thống

Với khoảng 80.000 USD, hacker có thể gây ra thiệt hại rất lớn cho toàn bộ hệ thống của Bitcoin. Chúng ta vẫn thường hay nói về các cuộc tấn công 51% có thể giúp hacker kiểm soát toàn bộ hệ thống của một đồng tiền mã hóa, nhằm tạo ra các giao dịch giả … Đọc tiếp Tiền ảo Bitcoin: Một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng có thể làm sụp đổ toàn bộ hệ thống