Thời 4.0: Nhà tuyển dụng cần kỹ năng nào của ứng viên ?

Trong tương lai, các nhân tố khoa học công nghệ được nhận định sẽ thay đổi bản chất nhiều công việc, dẫn theo sự đòi hỏi về những kỹ năng phức tạp hơn. Những công việc hiện nay đang có nhu cầu tuyển dụng lớn lại được dự báo sẽ sụt giảm mạnh trong 5 … Đọc tiếp Thời 4.0: Nhà tuyển dụng cần kỹ năng nào của ứng viên ?