Tập đoàn FLC: Đầu tư 1,5 tỷ USD vào nông nghiệp 2018-2019

Với việc phát triển thương hiệu FLC FAM, Tập đoàn FLC đặt mục tiêu quy hoạch, xây dựng những vùng lõi nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trong giai đoạn 2018-2019, FLC FAM dự kiến đầu tư 1,5 tỷ USD cho phát triển nông nghiệp trên diện tích 15.000ha. Thông qua đó, FLC FAM … Đọc tiếp Tập đoàn FLC: Đầu tư 1,5 tỷ USD vào nông nghiệp 2018-2019