Sở hữu trí tuệ: Chuẩn hóa hệ thống luật pháp để thực hiện cam kết quốc tế

Việt Nam là thành viên của Tổ chức thương mại thế giới và đã tham gia hàng loạt Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng như bảo vệ các tài sản sở hữu trí tuệ (SHTT) là một trong những yêu cầu cấp … Đọc tiếp Sở hữu trí tuệ: Chuẩn hóa hệ thống luật pháp để thực hiện cam kết quốc tế