Quốc Cường Gia Lai-QCG: Lối thoát nào khỏi vụ Phước Kiển và khoản nợ khủng với Sunny Island ?

Kku đất Phước Kiển -liên quan đến sai phạm của ông Tất Thành Cang, và vụ treo công nợ gần 2.900 tỷ với Sunny Island đang khiến doanh nghiệp của mẹ con Cường đô la ngày càng lao đao. Phước Kiển -Phi vụ đen bất thành Ngày 15/11, UBKTTW kết luận những sai phạm của ông … Đọc tiếp Quốc Cường Gia Lai-QCG: Lối thoát nào khỏi vụ Phước Kiển và khoản nợ khủng với Sunny Island ?