Ô.Tập Cận Bình: Bắc Kinh không phải tuân theo lệnh của bất cứ quốc gia nào

Trong bài phát biểu tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, ông Tập nhấn mạnh Trung Quốc sẽ tiếp tục cải cách kinh tế đồng thời khẳng định Bắc Kinh sẽ không thay đổi hệ thống chính sách một đảng và không phải tuân theo lệnh của bất cứ quốc gia … Đọc tiếp Ô.Tập Cận Bình: Bắc Kinh không phải tuân theo lệnh của bất cứ quốc gia nào