Nông sản vào EU: Chuẩn bị gì để đón EVFTA có hiệu lực ?

Nguồn gốc nguyên liệu, công nghệ chế biến và nhận diện thương hiệu là những điều mà doanh nghiệp Việt Nam cần chú trọng khi muốn xuất khẩu (XK) nông sản sang EU. Phải an toàn 100%, và nâng cao độ nhận diện thương hiệu Sau khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU … Đọc tiếp Nông sản vào EU: Chuẩn bị gì để đón EVFTA có hiệu lực ?