Nhật Bản: Thử nghiệm viên chức robot, bước khởi đầu cho “Tòa thị chính điện tử”

Ngày 15/1/2019, chính quyền thành phố Ogaki, tỉnh Gifu, miền Trung Nhật Bản đã triển khai thử nghiệm robot tự động hỗ trợ người dân tại tòa thị chính thành phố. Với thử nghiệm này, Ogaki trở thành địa phương đầu tiên tại Nhật Bản sử dụng robot hỗ trợ người dân đến làm việc … Đọc tiếp Nhật Bản: Thử nghiệm viên chức robot, bước khởi đầu cho “Tòa thị chính điện tử”