Nhà khoa học của nhà nông: Nhà sáng tạo từ chối 4 tỷ đổi giống lúa

Vừa được vinh danh là “Nhà khoa học của nhà nông”, ông Nguyễn Anh Dũng (49 tuổi, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) cho biết đây là sự ghi nhận mà ông cảm thấy mãn nguyện nhất, dù rằng số bằng khen từ huyện, tỉnh, trung ương của ông rất nhiều. Với người nông dân … Đọc tiếp Nhà khoa học của nhà nông: Nhà sáng tạo từ chối 4 tỷ đổi giống lúa