Người nổi tiếng quảng cáo sản phẩm tai tiếng: Cần phối hợp đồng bộ trong kiểm tra, xử lý

Tham gia quảng cáo nhưng không hề biết rõ thực chất về tính pháp lý cũng như những tác dụng thực sự của sản phẩm, người nổi tiếng đang tiếp tay cho những kẻ kinh doanh thiếu đạo đức. Người nổi tiếng và sản phẩm tai tiếng Cách đây 1 năm, Công ty TNHH thiên … Đọc tiếp Người nổi tiếng quảng cáo sản phẩm tai tiếng: Cần phối hợp đồng bộ trong kiểm tra, xử lý