Nghỉ Tết: Cẩn trọng với mùa làm ăn của tội phạm thẻ

Hàng loạt vụ mất tiền trong tài khoản thẻ đã xảy ra thời gian gần đây. Nhiều trường hợp chủ thẻ phải chờ đến qua tết mới có thể biết kết quả do quy trình tra soát kéo dài. Trao đổi với Tuổi Trẻ, nhiều ngân hàng (NH) thừa nhận thời điểm cuối năm khi … Đọc tiếp Nghỉ Tết: Cẩn trọng với mùa làm ăn của tội phạm thẻ