Lương hưu: Điểm mới cho lao động nam nghỉ hưu từ 1/1/2019

Kể từ ngày 1/1/2019, một số quy định mới về mức lương hưu của lao động nam bắt đầu có hiệu lực thi hành. Mức lương hưu hàng tháng của lao động nam nghỉ hưu vào năm 2019 đủ điều kiện quy định tại Luật Bảo hiểm Xã hội 2014 được tính bằng 45% mức … Đọc tiếp Lương hưu: Điểm mới cho lao động nam nghỉ hưu từ 1/1/2019