Luật Đất đai sửa đổi: Tạo cơ chế tích tụ ruộng đất cho nền sản xuất lớn

Luật Đất đai sửa đổi đang được đưa ra lấy ý kiến người dân và các cơ quan chuyên môn. Điều mọi người quan tâm nhất hiện nay là những quy định mới của dự thảo Luật có tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quá trình tích tụ ruộng đất để xây dựng nền … Đọc tiếp Luật Đất đai sửa đổi: Tạo cơ chế tích tụ ruộng đất cho nền sản xuất lớn