Lập trình viên blockchain: Tăng trưởng 140%, dự báo được săn tìm nhất 2019

Theo báo cáo về thị trường tuyển dụng và lao động của VietnamWorks, đứng đầu danh sách top 10 ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao nhất năm 2019 bao gồm tài chính/đầu tư – bán hàng – hành chính/thư ký – kế toán. Tiếp đó mới là IT/phần mềm – marketing – chăm … Đọc tiếp Lập trình viên blockchain: Tăng trưởng 140%, dự báo được săn tìm nhất 2019